Vestreim

        Lam

                  Kortreist

    kvalitetsprodukt

fra

høgfjellet

 

 

 

 

Historie

Vestreim er navnet på stølen vår i Budalen ved Geilo. Vestreim betyr ei slette på vestsida som ein går over.

På Vestreim har det i tillegg til stølsdrift, vore servering og overnatting sidan starten på 50-talet.

 

Garden heiter Lauvrud og ligg der elva Bardøla møter Hallingdalselva.

Jordene benyttes til produksjon av gras, som igjen brukes som vinterfor til ca 170 vinterfora sau og eit par hestar.

 

Ideologi

Vår ideologi er å produsere rein mat utan tilsettingsstoff, med mest mogleg vekt på lokale, bærekraftige ressursar.  Det blir lagt stor vekt på dyrevelferd.  Bl.a. har sauene dobbelt så stor plass inne enn hva som er vanlig i det konvensjonelle saueholdet.

 

 

Økologisk

Omlegginga til økologisk driftsform starta allerede i 1990. Og i 1995 vart både jord og hudyrholdet godkjent av debio (kontrollorganet for økologiske produkter i Norge).

 

Vinterforet

I all hovedsak blir det nytta høy som vinterfor.

Det gjør at klimaet i fjøset blir tørt og trivelig,

 

Beitekvalitet

Beite er unikt og er av landets beste. 

Området langs Hallingskarvet er av svært næringsrike bergartar og pga snøforholda blir det stadig ungt beitegras tilgjengelig gjennom hele beitesesongen som er fra ca 1.juni til slutten av september.

 

 

 

For bestilling eller          prisforespørsel:

       Send e-post til post@vestreim.no

 
Vestreim Lam

V/Stein Lauvrud og Anne Stine Bondli

Lauvrudvegen 29, 3580 GEILO

Telf. 32091693, 47677080, 91139605

Org.nr. 869 924 822 mva

                            www.vestreim.no